آیین نامه‌ها و فرم‌ها- صورتجلسات هیات امنا

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه دومین نشست فوق العاده هیأت امناء مورخ ۹۹/۱۱/۰۴صورتجلسات هیات امنا۱۲ اسفند ۱۳۹۹
صورتجلسه اولین نشست فوق العاده هیأت امناء مورخ ۹۹/۰۶/۳۰صورتجلسات هیات امنا۲۱ دی ۱۳۹۹
صورتجلسه دوازدهمین نشست، هیات امنا مورّخ ۹۹/۷/۷صورتجلسات هیات امنا۲۱ دی ۱۳۹۹
صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امناء مورخ ۹۸/۱۲/۰۴صورتجلسات هیات امنا۰۴ اسفند ۱۳۹۸
صورتجلسه یازدهمین نشست،هیات امناء مورخ ۹۸/۹/۳صورتجلسات هیات امنا۳۰ دی ۱۳۹۸
صورتجلسه دهمین نشست، هیأت امناء مورخ ۹۸/۰۴/۰۱صورتجلسات هیات امنا۰۱ تیر ۱۳۹۸
صورتجلسه نهمین نشست، هیات امناء مورخ ۹۷/۰۷/۰۹صورتجلسات هیات امنا۰۹ مهر ۱۳۹۷
صورتجلسه هشتمین نشست، هیات امناء مورخ ۹۶/۱۱/۲۴صورتجلسات هیات امنا۲۴ بهمن ۱۳۹۶
صورتجلسه هفتمین نشست، دوره اول هیأت امناء مورخ ۹۶/۰۲/۰۴صورتجلسات هیات امنا۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
صورتجلسه ششمین نشست، دوره اول هیات امناء مورخ ۹۵/۰۶/۰۲صورتجلسات هیات امنا۰۲ شهریور ۱۳۹۵
صورتجلسه پنجمین نشست، دوره اول هیات امناء مورخ ۹۴/۱۰/۱۶صورتجلسات هیات امنا۱۶ دی ۱۳۹۴
صورتجلسه چهارمین نشست، دوره اول هیات امنا مورخ ۹۴/۰۴/۳۰صورتجلسات هیات امنا۳۰ تیر ۱۳۹۴
صورتجلسه سومین نشست، دوره اول هیات امنا مورخ ۹۳/۱۰/۲۰صورتجلسات هیات امنا۲۰ دی ۱۳۹۳
صورتجلسه دومین نشست، دوره اول هیات امنا مورخ ۹۳/۰۶/۲۴صورتجلسات هیات امنا۲۴ شهریور ۱۳۹۳
صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره اول هیات امناء مورخ ۹۳/۰۳/۱۱صورتجلسات هیات امنا۰۵ مرداد ۱۳۹۳
صورتجلسه اولین نشست، دوره اول هیات امناء مورخ ۹۲/۱۲/۲۲صورتجلسات هیات امنا۲۲ اسفند ۱۳۹۲