آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه دومین نشست فوق العاده هیأت امناء مورخ ۹۹/۱۱/۰۴صورتجلسات هیات امنا۱۲ اسفند ۱۳۹۹
صورتجلسه اولین نشست فوق العاده هیأت امناء مورخ ۹۹/۰۶/۳۰صورتجلسات هیات امنا۲۱ دی ۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی امور اقتصادی وسرمایه گذاریقوانین و مقررات، پیوست ها
صورتجلسه دوازدهمین نشست، هیات امنا مورّخ ۹۹/۷/۷صورتجلسات هیات امنا۲۱ دی ۱۳۹۹
شیوه نامه مالکیت فکریقوانین و مقررات، پیوست ها۰۷ مهر ۱۳۹۹
دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه کاشانقوانین و مقررات، پیوست ها۰۷ مهر ۱۳۹۹
دستورالعمل تشکیل،فعالیت و ارزیابی واحدهای پژوهشی دانشگاه کاشانقوانین و مقررات، پیوست ها۰۳ آذر ۱۳۹۸
دستورالعمل تشویق وحمایت مالی دانشجویان شهریه پردازقوانین و مقررات، پیوست ها۰۳ آذر ۱۳۹۸
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ ۹۷/۰۷/۰۹قوانین و مقررات، پیوست ها۰۹ مهر ۱۳۹۷
آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با آخرین اصلاحات وتغییراتقوانین و مقررات، پیوست ها۰۳ آذر ۱۳۹۸
دستورالعمل ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشانقوانین و مقررات، پیوست ها۲۴ بهمن ۱۳۹۶
آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه کاشانقوانین و مقررات، پیوست ها۲۴ بهمن ۱۳۹۶
دستورالعمل تشویق دانشجویان ممتاز آموزشی هزینه پرداز مقطع کارشناسیقوانین و مقررات، پیوست ها۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دستورالعمل شرایط ونحوه تأسیس شرکت های دانش بنیانقوانین و مقررات، پیوست ها۲۰ تیر ۱۳۹۵
صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امناء مورخ ۹۸/۱۲/۰۴صورتجلسات هیات امنا۰۴ اسفند ۱۳۹۸
صورتجلسه یازدهمین نشست،هیات امناء مورخ ۹۸/۹/۳صورتجلسات هیات امنا۳۰ دی ۱۳۹۸
صورتجلسه دهمین نشست، هیأت امناء مورخ ۹۸/۰۴/۰۱صورتجلسات هیات امنا۰۱ تیر ۱۳۹۸
صورتجلسه نهمین نشست، هیات امناء مورخ ۹۷/۰۷/۰۹صورتجلسات هیات امنا۰۹ مهر ۱۳۹۷
صورتجلسه هشتمین نشست، هیات امناء مورخ ۹۶/۱۱/۲۴صورتجلسات هیات امنا۲۴ بهمن ۱۳۹۶
صورتجلسه هفتمین نشست، دوره اول هیأت امناء مورخ ۹۶/۰۲/۰۴صورتجلسات هیات امنا۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶