آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه دهمین نشست عادی هیات امنا به تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱صورتجلسات هیات امنا۰۱ تیر ۱۳۹۸
صورتجلسه نهمین نشست عادی هیات امنا به تاریخ ۹۷/۰۷/۰۹صورتجلسات هیات امنا۰۹ مهر ۱۳۹۷
صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیات امنا به تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴صورتجلسات هیات امنا۲۴ بهمن ۱۳۹۶
صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره اول هیات امنا به تاریخ ۹۶/۰۲/۰۴صورتجلسات هیات امنا۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره اول هیات امنا به تاریخ ۹۵/۰۶/۰۲صورتجلسات هیات امنا۰۲ شهریور ۱۳۹۵
صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره اول هیات امنا به تاریخ ۹۴/۱۰/۱۶صورتجلسات هیات امنا۱۶ دی ۱۳۹۴
صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره اول هیات امنا به تاریخ ۹۴/۰۴/۳۰صورتجلسات هیات امنا۳۰ تیر ۱۳۹۴
صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره اول هیات امنا به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۰صورتجلسات هیات امنا۲۰ دی ۱۳۹۳
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره اول هیات امنا به تاریخ ۹۳۳/۰۶/۲۴صورتجلسات هیات امنا۲۴ شهریور ۱۳۹۳
صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره اول هیات امنا به تاریخ ۹۳/۰۳/۱۱صورتجلسات هیات امنا۱۱ خرداد ۱۳۹۳
صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره اول هیات امنا به تاریخ ۹۲/۱۲/۲۲صورتجلسات هیات امنا۲۲ اسفند ۱۳۹۲
آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمیقوانین و مقررات، پیوست ها
قانون تشکیل هیات امناقوانین و مقررات، پیوست ها
آئین نامه داخلی هیات امناقوانین و مقررات، پیوست ها
آئین نامه جدید استخدامی غیر هیأت علمی سال 93قوانین و مقررات، پیوست ها
نسخه جدید آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمیقوانین و مقررات، پیوست ها
آیین نامه جدید مالی و معاملاتی مصوب پنجمین نشست هیات امنا مورخ 1394/10/16قوانین و مقررات، پیوست ها
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمیقوانین و مقررات، پیوست ها
آئین نامه استخدامی هیأت علمیقوانین و مقررات، پیوست ها