اخبار

سومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء مستقل دانشگاه کاشان

سومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای مستقل دانشگاه کاشان روز پنجشنبه 29 خرداد 93 با حضور جناب آقای دکتر شهاب کسکه معاونت محترم مرکز در امور هیأت های ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جناب آقای دکتر عسگریان رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء در پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر برگزار شد.

ادامه مطلب

نشست هیأت امنا

اولین جلسه هیأت امنای مستقل دانشگاه کاشان رأس ساعت 13روز پنجشنبه مورخ92/12/22 با حضور اعضاء در سالن شهدای جهادعلمی طبقه 15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. دراین جلسه مواردی مطرح و تصمیم گیری بعمل آمد. لازم به ذکر است که صورتجلسه پس از تائیدوامضای وزیر محترم علوم ، تحقیقات وفناوری در وب سایت ارائه می گردد.

ادامه مطلب