آرشیو اخبار

سومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء مستقل دانشگاه کاشان

سومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای مستقل دانشگاه کاشان روز پنجشنبه 29 خرداد 93 با حضور جناب آقای دکتر شهاب کسکه معاونت محترم مرکز در امور هیأت های ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جناب آقای دکتر عسگریان رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء در پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر برگزار شد.

ادامه مطلب