دومین جلسه هیأت امناءدانشگاه کاشان مورخ 93/6/24

۲۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۶ کد : ۶۴۵۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۴۲
دومین جلسه هیأت امناءدانشگاه کاشان
دومین جلسه هیأت امنای دانشگاه کاشان روز دوشنبه 24 شهریور 93  با حضورجناب آقای دکترشریعتی نیاسر نماینده رئیس مرکز هیأت امناء و عضو هیأت امناء، جناب آقای دکترحسین عسگریان  ابیانه رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء، جناب آقای دکتر زراعت رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امنای دانشگاه، جناب آقای دکتر شهاب کسکه معاونت  مرکز در امور هیأت های ممیزه و نماینده دفتر هیأت امنای مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی، جناب آقای مهندس علی سعیدی، جناب آقای دکتر منصوری، جناب آقای دکتر فهیمی فر، وجناب آقای مهندس محلوجی (اعضای هیأت امنای دانشگاه کاشان ) و جناب آقای دکتر سعید گلابی معاونت اداری ومالی دانشگاه  در دفتر وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این نشست  دستور کار هیات امنا مورد بررسی  قرار گرفت. و تصویب برنامه راهبردی دانشگاه و تصویب بودجه تفصیلی سال 93 به جلسه فوق العاده چهارشنبه 93/7/16 موکول گردید .دراین جلسه تعدادی مجوز سهمیه تبدیل وضعیت به قراردادکارمعین برای دانشگاه اختصاص یافت .

 نظر شما :