هیات امنا

 هیات های امنا بر اساس قانون پنجم توسعه کشور بالاترین مقام و رکن تصمیم گیری دانشگا هها می باشند و نقش قانونگذاردر سابر دستگاههای دولتی را برعهده دارند. دانشگاهها بموجب قانون اخیر از شمول کلیه قوانین حاکم بر ادارات دولتی مستثنی هستند و تنها مرجع تصمیم گیری و نظارتی بر دانشگاهها هیات های امنا می باشند و از این جهت اهمیت زیادی دارند بگونه ای که مصوبات آنها حتی تحت نظارت شورای نگهبان قرار نمی گیرد در حالی که مصوبات مجلس شورای اسلامی تا زمانی که به تایید شورای نگهبان نرسد اعتباری ندارد. دلیل این امر آن است که قانون گذار فرض کرده است اعضای هیات امنا که عموما عضو هیات علمی دانشگا هها می باشند انسان هایی متخصص و فرهیخته بوده که می توانند بدون دخالت نهادهای دیگر در مورد مسایل خود تصمیم بگیرند. ترکیب هیات امنا را وزیر، ریس موسسه، 4 تا6تن از شخصیتهای علمی وفرهنگی و یا اجتماعی محلی وکشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند و نماینده وزیربرنامه وبودجه تشکیل می دهند. حداقل دوتن از شخصیتهای علمی باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند. ریاست هیات امناء موسسه به عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. دبیر هیات امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود. از وظایف و اختیارات هیات امناء می توان به تصویب آیین نامه داخلی، تصویب سازمان اداری موسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری واستخدامی به تصویب شورای عالی ابقلاب فرهنگی خواهد رسید، بررسی وتصویب بودجه موسسه که از طرف ریئس موسسه پیشنهاد می شود. تصویب بودجه تفصیلی موسسه ، تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، تعیین حسابرس وخزانه داربرای موسسه، کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی اعم ازنقدی تجهیزاتی، ساختمانی، با رعایت ضوابت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب آیین نامه های مالی ومعاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا می باشد. تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی،کارگاهی و بهداشت ودرمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تعیین میزان پرداخت حق التحقیق ،حق التدریس، حق الترجمه، حق التا لیف و نظایر آن. بررسی گزارش موسسه که از طرف رییس موسسه ارائه می شود. تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مزبور قابل اجرا خواهد بود را می توان ذکر کرد.جلسات عادی هیات امنا حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنا تشکیل می شود. صورتجلسه توسط رئیس هیات امنا جهت اجرا ابلاغ می گردد و آئین نامه ها و مقررات مفاد  بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم  توسعه، پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ می گردد. هیات امنای این دانشگاه در قبل با دانشگاه های شهرکرد و هنر اصفهان تشکیل می شد، لذا با توجه به توسعه دانشگاه، گستردگی و تنوع موضوعات قابل طرح در جلسات هیات امنا و تصمیم گیری بهتر در خصوص موضوعات، درخواست مستقل شدن هیات امنای این دانشگاه به وزارت علوم ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت. و از اسفند ماه سال 92 هیات امنای این دانشگاه با حضوراعضاء به صورت مستقل تشکیل و به وظایف خودمی پردازد. اعضای حقوقی و حقیقی  هیات امنای دانشگاه کاشان را جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء؛ جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابو سعیدی مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه؛ جناب آقای دکتر حسین عسگریان ابیانه رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه؛ جناب آقای دکتر علی الهیار ترکمن نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری؛ جناب آقای دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان و دبیر هیأت امناء؛ جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر مشاور رئیس مرکز در امور هیأتهای امناء و عضو هیأت امناء؛ جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی ؛جناب آقای دکتر احمد فهیمی فر ؛ جناب آقای دکتر عباسعلی منصوری نماینده مردم شهرستان­های کاشان وآران وبیدگل در مجلس شورای اسلامی ؛ جناب آقای مهندس حسین محلوجی ؛ جناب آقای مهندس علی سعیدی تشکیل می دهند.  هیات امنای سابق دانشگاه را دکتر کامران دانشجو، دکتر مهدی ایرانمنش، دکتر محمود ملا باشی، دکتر اسماعیل اسدی، دکتر عباس کتابی، دکتر فرهنگ، دکتر علی اصغر عنابستانی، دکتر عبداله معتمدی، مهندس علی یوسف پور، دکتر لطف اله فروزنده، مهندس علی اصغر گرانمایه و حضرت آیت اله نمازی تشکیل می دادند.