آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات، پیوست ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشانقوانین و مقررات، پیوست ها۲۴ بهمن ۱۳۹۶
آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی با آخرین اصلاحات وتغییراتقوانین و مقررات، پیوست ها۰۳ آذر ۱۳۹۸
دستورالعمل تشویق دانشجویان ممتاز آموزشی هزینه پرداز مقطع کارشناسیقوانین و مقررات، پیوست ها۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دستورالعمل تشکیل،فعالیت و ارزیابی واحدهای پژوهشی دانشگاه کاشانقوانین و مقررات، پیوست ها۰۳ آذر ۱۳۹۸
آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه کاشانقوانین و مقررات، پیوست ها۲۴ بهمن ۱۳۹۶
دستورالعمل شرایط ونحوه تأسیس شرکت های دانش بنیانقوانین و مقررات، پیوست ها۲۰ تیر ۱۳۹۵
دستورالعمل تشویق وحمایت مالی دانشجویان شهریه پردازقوانین و مقررات، پیوست ها۰۳ آذر ۱۳۹۸
دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه کاشانقوانین و مقررات، پیوست ها۰۷ مهر ۱۳۹۹
شیوه نامه مالکیت فکریقوانین و مقررات، پیوست ها۰۷ مهر ۱۳۹۹
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ ۹۷/۰۷/۰۹قوانین و مقررات، پیوست ها۰۹ مهر ۱۳۹۷
دستورالعمل اجرایی امور اقتصادی وسرمایه گذاریقوانین و مقررات، پیوست ها
آئین نامه استخدامی هیأت علمیقوانین و مقررات، پیوست ها۲۷ اسفند ۱۳۹۰
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمیقوانین و مقررات، پیوست ها
آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امنا مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶قوانین و مقررات، پیوست ها
نسخه جدید آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمیقوانین و مقررات، پیوست ها
آئین نامه جدید استخدامی غیر هیأت علمی سال 93قوانین و مقررات، پیوست ها
آئین نامه داخلی هیات امناقوانین و مقررات، پیوست ها
قانون تشکیل هیات امناقوانین و مقررات، پیوست ها