سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه مورخ 93/10/20

۲۷ دی ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۸ کد : ۶۴۵۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۱۸
سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه مورخ 93/10/20 در دفتر وزیر تشکیل شد.

سومین نشست هیات امنای دانشگاه کاشان در مدیریت حدید دانشگاه در تاریخ 93/10/20 با حضور اعضا در محل دفتر وزیر تشکیل گردید.هبات امنای دانشگاه تاکید دارد حداقل دو جلسه در سال تشکیل داده و مسایل دانشگاه را مورد بررسی قرار دهد.هیات های امنا بر اساس قانون پنجم توسعه کشور بالاترین مقام و رکن تصمیم گیری دانشگا هها می باشند و نقش قانونگذاردر سابر دستگاههای دولتی را برعهده دارند.دانشگاهها بموجب قانون اخیر از شمول کلیه قوانین حاکم بر ادارات دولتی مستثنی هستند و تنها مرجع تصمیم گیری و نظارتی بر دانشگاهها هیات های امنا می باشند و از این جهت اهمیت زیادی دارند بگونه ای که مصوبات آنها حتی تحت نظارت شورای نگهبان قرار نمی گیرد در حالی که مصوبات مجلس شورای اسلامی تا زمانی که به تایید شورای نگهبان نرسد اعتباری ندارد.دلیل این امر آن است که قانون گذار فرض کرده است اعضای هیات امنا که عمو ما عضو هیات علمی دانشگا هها می باشند انسان هایی متخصص و فرهیخته بوده که می توانند بدون دخالت نهادهای دیگر در مورد مسایل خود تصمیم بگیرند.

اعضای هیات امنای دانشگاه کاشان به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته اعضای حقوقی هستند که عبارتند از وزیر بعنوان رییس هبات امنا ، رییس دانشگاه بعنوان دبیر هیات امنا ، مشاور وزیر در امور هیات امنا و رییس کمیسیون دایمی .اعضای حقیقی هم عبارتند از : دکتر شریعتی نیاسر، دکتر منصوری نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی،مهندس  محلوجی ، مهندس سعیدی ، دکتر سلطانی ، دکتر فهیمی فر .ضمنا معاون اداری و مالی و معاون پژوهشی بدون حق رای در جلسات حضور می یابند.

در این جلسه گزارشی از وضعیت دانشگاه ارایه شد و اعضا دیدگاههای خود را در زمینه های مختلف ارایه دادند از جمله اینکه تاکید گردید دانشگاه باید بودجه پژوهشی خود را تا 15 درصد افزایش دهد و در مورد مدیریت هزینه ها و کاهش آن تصمیم جدی بگیرد.اعضای هیات در مورد بودجه  جاری که برای حقوق و مزایا پرداخت می شود به شدت اظهار نگرانی کرده و مدیریت دانشگاه را ملزم نمودند نسبت به اصلاح چارت  دانشگاه و تعدبل نیروی انسانی اقدام جدی نماید.همچنین تاکید گردید دانشگاه در پذیرش دانشجو و فعالیت های پژوهشی به سوی رشته هایی برود که مورد نیاز جامعه می باشد و بر چند رشته خاص که پتانسیل دارد تمرکز کند بگونه ای که درآمد اختصاصی دانشگاه برابر نیمی از بودجه جاری دانشگاه باشد.مهم ترین مصوبات این جلسه عبارت بود از : تصویب گزارش مالی دانشگاه در سال 92، شهریه ها ی خوابگاهها و آموزشی، اساسنامه بنیاد خیرین و پاره ای از امور جاری که از سوی دانشگاه به هیات امنا ارجاع گردیده بود.این مصوبات بر اساس تکلیف قانونی در سایت دانشگاه قرار می گیرد.

همچنین مقرر شد اعضای  هیات امنا بزودی بازدیدی از دانشگاه داشته و با مشکلات دانشگاه از نزدیک آشنا شده و با همکاران گفتگو نمایند.نظر شما :