هیات امنا

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 نسخه جدید آئین نامه ارتقا مرتبه
نسخه جدید آئین نامه ارتقا مرتبه مصوب پنجمین نشست هیات امنا
چهارشنبه 3 آذر 1395  11:33:31
 نسخه جدید آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
نسخه جدید آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی شهریور 95
چهارشنبه 3 آذر 1395  9:49:55
 سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی، پژوهشی و فنّاوری
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی، پژوهشی و فنّاوری
شنبه 29 آبان 1395  11:55:6
 اصلاحیه صورتجلسه (تغییر نام دانشکده منابع کویری آران و بیدگل به دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین آران و بیدگل)
اصلاحیه دستور هجدهم صورتجلسه شماره۱۵/۱۲۰۶۶۵ چهارمین نشست هیات امنا
پنجشنبه 30 مهر 1394  10:34:21
 انتصاب مشاور در امور هیأتهای امناء
انتصاب مشاور در امور هیأتهای امناء
سه شنبه 8 ارديبهشت 1394  14:41:59
 صورتجلسه سومین نشست عادی از دور اول مورخ1393/10/20
صورتجلسه سومین نشست عادی از دور اول مورخ1393/10/20
دوشنبه 25 اسفند 1393  10:23:20
 برگزاری نشست شورای دانشگاه با تنی چند از اعضای هیات امناء و جمعی از رؤسای پیشین دانشگاه کاشان
برگزاری نشست شورای دانشگاه با تنی چند از اعضای هیات امناء و جمعی از رؤسای پیشین دانشگاه کاشان
دوشنبه 27 بهمن 1393  11:15:56
 سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه مورخ 93/10/20
سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه مورخ 93/10/20 در دفتر وزیر تشکیل شد.
شنبه 27 دى 1393  8:18:36
 صورتجلسه دومین نشست عادی از دور اول مورخ1393/06/24
صورتجلسه دومین نشست عادی از دور اول مورخ1393/06/24
دوشنبه 24 آذر 1393  11:15:6
 نتایج 1 - 50 از تعداد 50  خبر