هیات امنا

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی
آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی
چهارشنبه 3 آذر 1395
دانلود فایل پیوست
 نسخه جدید آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
نسخه جدید آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی شهریور 95
چهارشنبه 3 آذر 1395
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه جدید استخدامی غیر هیأت علمی سال 93
آئین نامه جدید استخدامی غیر هیأت علمی مصوب هیأت امنا
شنبه 13 دى 1393
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه جدید مالی و معاملاتی مصوب پنجمین نشست هیات امنا مورخ 1394/10/16
آیین نامه مالی و معاملاتی
شنبه 24 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه استخدامی هیأت علمی
آئین نامه استخدامی هیأت علمی
يکشنبه 5 مرداد 1393
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
يکشنبه 5 مرداد 1393
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه داخلی هیات امنا
آئین نامه داخلی هیات امنا
شنبه 3 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست
 قانون تشکیل هیات امنا
قانون تشکیل هیات امنا
شنبه 3 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست